Ponuka

8 týždňový sebarozvojový program
160 € / 190 €
individuálna aromakonzultácia
40 €

Voňavá lekárnička

online/naživo
prednáška
10 €
aromaterapeutická dielňa
25 €
webinár/aromaterapeutická dielňa
25 €
aromaterapeutická dielňa
30 €